Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje možnosť práce na dohodu o vykonaní práce alebo brigádnickú prácu študenta

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje možnosť práce na dohodu o vykonaní práce alebo brigádnickú prácu študenta

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Základné požiadavky:

 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),
 • znalosť ruského, ukrajinského jazyka výhodou,
 • precíznosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zodpovednosť a odolnosť voči stresu,
 • bezúhonnosť.

Stručný popis pracovnej úlohy:

 • Administratívne práce spojené so spracovaním príspevkov za ubytovanie odídencov
 • Spracovávanie výkazov prenajímateľov o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.
 • Sumarizovanie všetkých výkazov od všetkých prenajímateľov a spracovanie ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý je potrebné spracovať do 15. dňa v kalendárnom mesiaci

Čo ponúkame:

 • Za vykonanie práce v dohodnutej kvalite a lehote poskytne zamestnávateľ zamestnancovi odmenu vo výške 6,50 €/hodina brutto, podľa výkazu odpracovaných hodín.
 • Pracovná doba : jednozmenná – denná
 • Doba na ktorú sa dohoda bude uzatvárať je apríl 2022 – júl 2022
 • Miesto výkonu práce Veľkokapacitné kontaktné centrum Poštová, Žilina – budova biznis centra Poštová, prípadne Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 07.04.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo

e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.