Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje 2 voľné pracovné miesta – servisný robotník

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Oznamuje 2 voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – servisný robotník

Predpokladaný termín nástupu: IHNEĎ

Základné požiadavky:

Servisný robotník so zameraním: murár

 • stredná odborná škola s výučným listom,
 • prax min. 3 roky v remeselných činnostiach,
 • manuálna zručnosť,
 • vodičský preukaz typu B,
 • spoľahlivosť, flexibilita, prispôsobivosť na aktuálne potreby mesta,
 • chuť pracovať, samostatné logické myslenie, bezúhonnosť

Servisný robotník so zameraním: zvárač

 • zváračský preukaz, prax v zváraní,
 • stredná odborná škola s výučným listom,
 • prax min. 3 roky v remeselných činnostiach,
 • manuálna zručnosť,
 • vodičský preukaz typu B,
 • spoľahlivosť, flexibilita, prispôsobivosť na aktuálne potreby mesta,
 • chuť pracovať, samostatné logické myslenie, bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

Mesto Žilina hľadá do kolektívu Oddelenia výroby a servisu 2 šikovných, manuálne zručných zamestnancov, ktorí budú vykonávať podľa aktuálnej potreby na území mesta rôzne drobné opravy a drobnú údržbu mestského mobiliáru, detských ihrísk, lavičiek a iné operatívne práce v súvislosti s údržbou a čistotou verejného priestranstva a to najmä:

 • remeselné činnosti,
 • zámočnícke a klampiarske práce,
 • servisné a údržbárske práce,
 • manipulačné práce pri organizovaní rôznych podujatí pre mesto,
 • manipulačné práce a pomocné práce pri zabezpečovaní čistoty mesta.

Ďalšie činnosti pri pozícii Servisný robotník so zameraním murár:

 • stavebné práce,
 • stolárske práce,

Ďalšie činnosti pri pozícii Servisný robotník so zameraním zvárač:

 • zváranie: inventor , CO2
 • pomocné stavebné práce,
 • pomocné stolárske práce,

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 750 €/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 975 €/ mesiac brutto.),
 • 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 27.07.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.