Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje 2 voľné pracovné miesta – Robotník

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Oznamuje 2 voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Robotník

Predpokladaný termín nástupu: IHNEĎ

Základné požiadavky:

 • SŠ alebo ZŠ vzdelanie,
 • výhodou absolvované školenie obsluhy krovinorezu, motorovej píly
 • manuálna zručnosť,
 • spoľahlivosť, flexibilita, prispôsobivosť na aktuálne potreby mesta,
 • chuť pracovať, bezúhonnosť

Stručná charakteristika:

Mesto Žilina hľadá šikovných, manuálne zručných zamestnancov, ktorí budú vykonávať podľa aktuálnej potreby na území mesta rôzne:

 • činnosti týkajúce sa zabezpečenia údržby a čistoty verejného priestoru na území mesta Žilina
 • manipulačné práce a pomocné práce pri údržbe mestského mobiliáru

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 650 €/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 845 €/ mesiac brutto.),
 • 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 27.07.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.