Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje 2 voľné pracovné miesta – Koordinátor činností pre ukrajinské záležitosti

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

oznamuje 2 voľné pracovné miesta obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Kancelária primátora a prednostu (Oddelenie krízového riadenia, CO, OPP a BOZP) –  Koordinátor činností pre ukrajinské záležitosti

Predpokladaný termín nástupu: IHNEĎ

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I alebo II. stupňa, príp. úplné stredné vzdelanie a 2 roky praxe,
 • znalosť ukrajinského alebo ruského jazyka požadovaná,
 • znalosť práce s  PC (internet, Word, Excel),
 • vodičský preukaz sk. B
 • organizačné schopnosti, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, dôslednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • koordinovanie činností v ubytovacích zariadeniach pre utečencov z Ukrajiny,
 • koordinovanie dobrovoľníkov,
 • príjem, registrácia, rozmiestnenie, odchod dočasne ubytovaných osôb – komunikácia s Centrom prvého kontaktu na pomoc Ukrajine a ubytovateľmi v Žiline,
 • spolupráca so Slovenským Červeným krížom, pohotovosťou ASR, hliadkami Mestskej polície,
 • zabezpečenie súvisiacich činností podľa aktuálnej potreby.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 900 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 125 €/ mesiac brutto.)
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 23.3.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.