Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje 1 voľné pracovné miesto – Referent správy verejného priestranstva

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent správy verejného priestranstva

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a 2 roky praxe,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť mesta Žilina, orientácia v teréne,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • čítanie máp, projektových dokumentácií a práca s geografickými informačnými systémami,
 • vodičský preukaz skupiny B., aktívne šoférske zručnosti,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti

 • kontrola verejného priestranstva mesta v rámci správy a údržby v nasledovných oblastiach: verejná mestská zeleň, miestne komunikácie a ich cestné príslušenstvo, odpadové hospodárstvo, detské ihriská, športoviská a mestský mobiliár,
 • práca spojená s administratívnou činnosťou,
 • zadávanie a kontrola výkonov a fakturácie, spracovávanie platobných príkazov a objednávok v súlade s príslušnými predpismi.

Čo ponúkame:

 • 900 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 125 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 27.07.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.