Oznamy mesta

Mestská knižnica Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – UPRATOVAČKA

Organizácia
Mestská knižnica Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

upratovačka s miestom výkonu práce v jednotlivých pobočkách Mestskej knižnice Žilina

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Úväzok: 0.5, t.j. 18,75 hod týždenne

Základné požiadavky:

  • základné vzdelanie,
  • zodpovednosť, dôslednosť, manuálna zručnosť.

Stručná charakteristika práce:

  • upratovacie práce priestorov pobočiek Mestskej knižnice Žilina.

Čo ponúkame:

  • základná mzda: 325 €/mesiac brutto,
  • možnosť mimoriadnych odmien.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 29.07.2022 na adresu:

Mestská knižnica Žilina ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina alebo e-mail: info@mkzilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle Mestskej knižnice Žilina www.mkzilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.