Oznamy mesta

Základná škola, V. Javorku oznamuje voľné pracovné miesto – hlavná kuchárka

Organizácia
Základná škola V. Javorku

 Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:

Pracovná pozícia: hlavná kuchárka

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

  • Výučný list (príp. maturita) v odbore kuchár alebo kuchár-čašník
  • Prax v obore
  • Dodržiavanie predpísaných postupov
  • Zdravotný preukaz
  • Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (HACCP).
  • Schopnosť riadiť prácu ostatných

Úväzok: 1 (plný)

  • vybraní uchádzači budú oslovení

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu:
Základná škola
V. Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zsjavorku.sk

tel: +421 41 763 7580

RŠ 0910 912 122

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.