Oznamy mesta

Základná škola s materskou školou, Brodňanská oznamuje voľné pracovné miesto – kuchárka

Organizácia
Základná škola s materskou školou Brodňanská

Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:

Pracovná pozícia: kuchárka

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

  • Výučný list (príp. maturita) v odbore kuchár alebo kuchár-čašník
  • Prax v obore
  • Dodržiavanie predpísaných postupov
  • Zdravotný preukaz
  • Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (HACCP).
  • Úväzok: 1 (plný), zástup za PN a následne MD
  • vybraní uchádzači budú oslovení

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu:

Základná škola s materskou školou

Brodňanská 110/17

010 14 Žilina

alebo na e-mail: zsbrodno@gmail.com

tel: +421 41 5962041

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.