Oznamy mesta

Základná škola, Karpatská oznamuje voľné pracovné miesto – Upratovačka ZŠ

Organizácia
Základná škola Karpatská

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Upratovačka ZŠ, úväzok 1,0

Predpokladaný termín nástupu dohodou

Požadované doklady:

  • písomná žiadosť

Základná mzda: 680,00 €/mesiac brutto

Žiadosti spolu so životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 15.09.2021  na adresu:

Základná škola

Karpatská 8063/11

010 08 Žilina 

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.