Oznamy mesta

Mestské divadlo Žilina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu MZDOVÝ ÚČTOVNÍK/-ČKA // ÚČTOVNÍK/-ČKA

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Na tejto pozícii bude mať na starosti hlavne metodiku účtovníctva a bude zodpovedať za jeho úplné, včasné a správne vedenie.

 • samostatné a komplexné riadenie účtovníckych prác na zverenom úseku
 • koordinácia účtovnej metodiky s MsÚ Žilina
 • spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky, zostavenie účtovných a štatistických výkazov
 • vypracovanie návrhov rozpočtu príjmov a výdajov na zmenu rozpočtu
 • vykonávanie mesačnej a ročnej uzávierky, spracovávanie pravidelných výkazov, reportov a štatistík,
 • spracovanie interných dokladov, evidencia majetku, skladu, evidencia zmluvných vzťahov, vedenie a spracovanie databáz
 • daňová agenda – DPH, daňové priznania
 • mzdová a personálna agenda
 • komunikácia s bankou a ostatnými inštitúciami

Vyžadujeme znalosť:

 • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
 • zákona č. 552/2003 Z. z.
 • zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • pružná pracovná doba
 • zamestnanecké vstupenky na predstavenia divadla
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • možnosť osobného a profesionálneho rastu

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že vás táto ponuka zaujala, pošlite nám svoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru so životopisom a súhlasom so spracúvaním vašich osobných údajov do 7. 5. 2021 na emailovú adresu: petrapudis@divadlozilina.eu alebo poštou na adresu: Mestské divadlo Žilina, Horný Val 3, 010 01 Žilina.

 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.

Bližšie informácie získate na tel.č. +421 903 510 671.

 

Požiadavky na zamestnanca

Ukončené VŠ vzdelanie ekonomického zamerania a prax min. 5 rokov alebo ukončené stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania a prax min. 10 rokov. Ovládanie podvojného a rozpočtového účtovníctva.

 

Ostatné znalosti

Podvojné účtovníctvo – expert

Mzdové účtovníctvo – expert

Microsoft Word – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

SOFTIP – expert

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť programu SOFTIP nutná
 • aktívny prístup k riešeniu úloh a samostatnosť
 • zmysel pre systematickosť
 • zodpovednosť, svedomitosť, precíznosť
 • komunikatívnosť a príjemné vystupovanie
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť byť kreatívny a vedieť pracovať tímovo
 • práca s internetom a portálmi orgánov štátnej správy a verejnej správy (napr. finančná správa), práca s vnútornými IS pre finančné a mzdové účtovníctvo, práca s portálmi RIS (Rozpočtový informačný systém

https://www.profesia.sk/praca/mestske-divadlo-zilina/O4055155