Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – vedúci/vedúca oddelenia organizačného

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ – vedúci/vedúca oddelenia organizačného

Predpokladaný termín nástupu:         od 01.08.2021

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, min. 5 rokov praxe,
 • prax v riadiacich pozíciách výhodou,
 • nutná znalosť a  orientácia v právnych predpisoch upravujúcich oblasť samosprávy a predmet činnosti oddelenia organizačného,
 • analytické myslenie a dobré organizačné schopnosti,
 • pro-klientsky prístup a príjemné vystupovanie,
 • schopnosť práce pod tlakom,
 • precíznosť, flexibilita, lojalita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Náplň práce:

 • koordinovanie, usmerňovanie a kontrola výstupov cca. 20 zamestnancov zabezpečujúcich najmä oblasť osvedčovania listín a podpisov na listinách, matriky, ohlasovne pobytu, úradnej tabule, mestského zastupiteľstva, sťažností, petícií a zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • príprava a organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a spracovávanie všetkých výstupov,
 • príprava a evidencia interných predpisov,
 • príprava a organizačné zabezpečenie volieb, referenda a sčítania obyvateľov,
 • spracovávanie podkladov a výstupov v rámci kompetencie pre potreby vedenia mestského úradu a mesta.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 1 200 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 12.07.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.