Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Robotník – stolár

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia: Robotník – stolár

Predpokladaný termín nástupu : 1.10.2021

Základné požiadavky:

 • stredná odborná škola (odbor stolár) s výučným listom,
 • prax min. 3 roky v stolárskych a remeselných činnostiach,
 • VP skupiny B výhodou,
 • manuálna zručnosť,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • chuť pracovať,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • Výroba, montáž a opravy stolárskych výrobkov v dielni.
 • Montáž, demontáž tribún a drevených stánkov, v exteriéri na území mesta.
 • Výroba a opravy kancelárskeho nábytku, obkladov, okien podľa predložených výkresov.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 700 €/mesiac brutto, osobné ohodnotenie maximálne do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 22.9.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.