Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – referent informačných technológií

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ – referent informačných technológií

Predpokladaný termín nástupu: od 01.01.2022

Mesto Žilina posilňuje IT oddelenie, kde bude mať miesto každý, kto má chuť neustále na sebe pracovať a hľadať spôsoby „ako sa niečo dá“. Hľadáme kandidáta, ktorý bude tímovým hráčom, dokáže pristupovať k riešeniu problémov a rôznych pracovných situácií s otvorenou mysľou.

Buďte aj Vy súčasťou efektívnej verejnej správy.

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa so zameraním na informačné technológie a prax v odbore min. 4,
 • prehľad a znalosť legislatívy upravujúcej informačné technológie a ich využitie vo verejnej správe,
 • znalosti v oblasti produktov Microsoft Windows, Office 365, práca s ActiveDirectory,
 • znalosti pri inštalácii HW a jeho nastavení podľa potrieb užívateľa,
 • základné znalosti serverovej infraštruktúry a správy,
 • znalosť systémov od spoločnosti CoraGEO vítaná,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • stredne pokročilá znalosť anglického jazyka,
 • precíznosť, analytické myslenie, flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, lojalita, bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • zabezpečovanie IT podpory pre zamestnancov a vedenie mesta v oblasti informačných systémov implementovaných v podmienkach mesta,
 • implementácia nástrojov a softvéru podľa aktuálnych trendov v oblasti IT v podmienkach mesta,
 • zabezpečovanie hardware a software vybavenia mestského úradu s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť,
 • zabezpečovanie kontinuálneho vzdelávania zamestnancov a vedenia mesta pri práci s implementovanými nástrojmi,
 • reportovanie v zmysle požiadaviek vedúceho IT oddelenia, resp. vedenia mestského úradu.

 Čo ponúkame:

 • základná mzda: 1 050 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 09.12.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.