Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Pomocný pracovník Komunitného centra Bratislavská

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – Pomocný pracovník Komunitného centra Bratislavská

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2021

Základné požiadavky:

 • SŠ alebo ZŠ vzdelanie,
 • manuálne zručnosti,
 • znalosť lokality Bratislavská ulica je výhodou,
 • komunikatívnosť, príjemné vystupovanie,
 • zodpovednosť, samostatnosť,
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách.

Stručná charakteristika:

 • spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi Komunitného centra Bratislavská,
 • pomocné práce v lokalite,
 • ochrana verejného a mestského majetku,
 • ochrana životného prostredia – zabezpečovanie poriadku v danej lokalite, aktivizácia a koordinácia obyvateľov pri upratovacích prácach,
 • spolupráca pri sprievode a koordinácii obyvateľov pri preventívnych a voľnočasových aktivitách.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 580 €/mesiac brutto (zamestnancovi bude v príslušnom mesiaci vyplatená mzda najmenej v sume minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom) + osobné ohodnotenie maximálne do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • pracovná doba od 8:00 do16:00,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 25.08.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.