Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom – Referent správy verejného priestranstva, mestského mobiliáru a rozpočtu

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent správy verejného priestranstva, mestského mobiliáru a rozpočtu

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s opravou a údržbou detských ihrísk, samostatných herných prvkov, verejných exteriérových športových ihrísk a mestského mobiliáru (lavičky, zastávky MHD a pod.),
 • má na starosti rozpočet za odbor (návrhy, zmeny, plnenia, …),
 • kontroluje činnosti vyplývajúce zo zmluvy medzi Mestom Žilina a DPMŽ (Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme) týkajúca sa dopravy,
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa vodovodu v mestskej časti Brodno,
 • v prípade neprítomnosti referenta KC zabezpečuje zastupovanie v klientskom centre a vybavovanie klientov.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 950,00 €/mesiac brutto a osobné ohodnotenie maximálne do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe)
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť mimoriadnych odmien, – nárok na dovolenku 5 dní naviac,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 11.06.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.