Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom – referent matričného úradu

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ – referent matričného úradu

Predpokladaný termín nástupu 01.07.2021

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a 2 roky praxe,
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • prehľad a znalosť legislatívy v oblasti matriky – zákon č. 154/1994 Z. z., zákon č. 36/2005 Z. z., zákon č. 300/1993 Z. z., zákon č. 145/1995 Z. z.,
 • precíznosť, zodpovednosť, úhľadný rukopis, príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, flexibilita, lojalita, bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • výkon matričnej činnosti – matrikár/matrikárka,
 • práca v klientskom centre,
 • zabezpečovanie a účasť na civilných sobášoch.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 850,00 €/mesiac brutto + osobné ohodnotenie do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov + plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta + možnosť mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní naviac,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 10.06.2021  na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.