Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom – referent informačných technológií (dátový GIS špecialista)

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ – referent informačných technológií (dátový GIS špecialista)

Predpokladaný termín nástupu: od 01.07.2021

Hľadáme kandidáta, ktorý má skúsenosti so štandardizáciou dát a ich vizualizáciou. Mesto kontinuálne vytvára veľké množstvo dát, ktoré je potrebné pretvoriť ich efektívnej štruktúry, zjednotiť ich a vizualizovať ich smerom k občanom. Buďte súčasťou efektívnej verejnej správy.

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na GIS technológie s dátovým presahom a prax v odbore min. 2 roky s doložením relevantných certifikátov/školení,
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa so zameraním na GIS technológie s dátovým presahom a prax v odbore min. 4 roky s doložením relevantných certifikátov/školení
 • prehľad a znalosť legislatívy upravujúcej informačné technológie a ich využitie vo verejnej správe,
 • prehľad a orientácia v moderných GIS trendoch a vizualizácii dát,
 • pokročilé znalosti v oblasti GIS produktov (qgis, arcgis, arcview),
 • základné znalosti práce v CAD softvérových riešeniach,
 • základné znalosti v oblasti open dát,
 • základné znalosti v oblasti databázových štruktúr SQL,
 • znalosť systémov od spoločnosti CoraGEO vítaná,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • stredne pokročilá znalosť anglického jazyka,
 • precíznosť, nadšenie, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, lojalita, bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • zabezpečovanie GIS podpory pre zamestnancov a vedenie mesta v oblasti informačných systémov implementovaných v podmienkach mesta,
 • aktívne podieľanie na tvorbe Open Data,
 • edukácia zamestnancov pri tvorbe dát a zásad práce s nimi,
 • zobrazovanie existujúcich dát a modelovanie ďalšieho vývoja jednotlivých datasetov,
 • implementácia nástrojov a softvéru podľa aktuálnych trendov v oblasti GIS a Open Data v podmienkach mesta,
 • reportovanie v zmysle požiadaviek vedúceho IT oddelenia, resp. vedenia mestského úradu.

 Čo ponúkame:

 • základná mzda: 1 050 €/mesiac brutto + osobné ohodnotenie do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov,
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta + možnosť mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní naviac,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.06.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.