Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom – referent agendy komunikačnej, tlačovej a vzťahov s verejnosťou

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje  voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou – referent agendy komunikačnej, tlačovej a vzťahov s verejnosťou

Predpokladaný termín nástupu: 01. 07. 2021.

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore žurnalistika, masmediálna komunikácia,
 • prax v odbore min. 2 roky,
 • vynikajúca znalosť slovenského jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka (anglický jazyk úroveň min B2),
 • znalosť práce s foto a video technikou
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Powerpoint, Internet, Adobe Premiere Pro, Photoshop, Canva, úprava fotografií Capture One/Lightroom, a iné),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita, samostatná práca,
 • vynikajúce vyjadrovacie schopnosti,
 • zodpovednosť.

Požadované znalosti:

 • zákon o obecnom zriadení,
 • vodičský preukaz,
 • kompetencie samosprávy/mesta Žilina,
 • nutný prehľad o dianí v meste Žilina.

Stručná charakteristika:

Náplň práce zahŕňa tvorbu a postprodukciu videí/fotografií z verejných kultúrno-športových podujatí alebo iných podujatí organizovaných mestom za účelom propagovania aktivít mesta Žilina, audiovizuálnych záznamov z mestských zastupiteľstiev, tlačových konferencií mesta, správa Youtube kanálu mesta, fotografovanie pre Radničné noviny.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 950 €/mesiac brutto + osobné ohodnotenie maximálne do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní naviac,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do  10.06.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.