Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom – Informátor

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ – Informátor

Predpokladaný termín nástupu: 15.07.2021

Základné požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie,
 • schopnosť dobre sa orientovať v meste Žilina,
 • základná znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • poskytovanie informačného servisu klientom Mestského úradu v Žiline
 • práce spojené so spracovaním a odosielaním pošty pre potreby Mestského úradu v Žiline

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 700,00 €/mesiac brutto a osobné ohodnotenie maximálne do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • pracovná doba 6.00 – 18.00 ranná a poobedná zmena
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 27.06.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.