Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – administratívny zamestnanec – miesto výkonu práce Denné centrum, Borová 45, Žilina (zameranie – seniori)

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – administratívny zamestnanec – miesto výkonu práce Denné centrum, Borová 45, Žilina (zameranie – seniori)

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie, vzdelanie v oblasti sociálnej či pedagogickej vítané,
 • skúsenosť s organizovaním podujatí komunitného charakteru,
 • schopnosť organizovať besedy, prednášky, krúžky, výlety, pohybové aktivity a pod.,
 • organizačné a komunikačné zručnosti,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • komunikatívnosť, empatia, zodpovednosť, flexibilita, kreativita.

Stručná charakteristika:

 • v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovanie daného druhu sociálnej služby v dennom centre, ochota prepájať komunitu seniorov s komunitou rodičov s deťmi a komunitou ľudí so zdravotným postihnutím, medzigeneračné a inkluzívne prepájanie.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 710 €/mesiac brutto a osobné ohodnotenie max. vo výške 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 14.10.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.