Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesta – servisný robotník

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – servisný robotník

(obsadzované budú 2 pracovné pozície)

Predpokladaný termín nástupu 20.01.2022

Základné požiadavky:

 • stredná odborná škola s výučným listom,
 • prax min. 3 roky v remeselných činnostiach,
 • manuálna zručnosť,
 • vodičský preukaz typu B,
 • zváračský preukaz výhodou,
 • spoľahlivosť, flexibilita, prispôsobivosť na aktuálne potreby mesta,
 • chuť pracovať,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

Mesto Žilina hľadá 2 šikovných, manuálne zručných zamestnancov, ktorí budú vykonávať podľa aktuálnej potreby na území mesta rôzne drobné opravy a drobnú údržbu mestského mobiliáru, detských ihrísk, lavičiek, a iné operatívne práce v súvislosti s údržbou a čistotou verejného priestranstva:

 • remeselné činnosti,
 • zámočnícke a klampiarske práce,
 • stavebné práce,
 • stolárske práce,
 • servisné a údržbárske práce,
 • manipulačné práce.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 750 €/mesiac brutto + osobné ohodnotenie maximálne do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní naviac,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 09.01.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.