Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje 2 voľné pracovné miesta – upratovačka s miestom výkonu práce Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 2 voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – upratovačka s miestom výkonu práce Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina.

Predpokladaný termín nástupu: 10.08.2021

Základné požiadavky:

  • prax v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vítaná,
  • manuálna zručnosť
  • zodpovednosť, bezúhonnosť.

Stručná charakteristika práce:

  • pomocné práce v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Čo ponúkame:

  • základná mzda: od 580,00 €/mesiac brutto (zamestnancovi bude v príslušnom mesiaci vyplatená mzda najmenej v sume minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom) + osobné ohodnotenie maximálne do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
  • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
  • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
  • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 15.07.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.