Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje 2 voľné pracovné miesta – Servisný robotník – elektrikár

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 2 voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia: Servisný robotník – elektrikár

Predpokladaný termín nástupu 1.9.2021

Základné požiadavky:

 • úplné SŠ vzdelanie v elektrotechnickom odbore,
 • odborná spôsobilosť podľa §22 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
 • preukaz na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny,
 • preukaz na práce vo výškach,
 • vodičský preukaz skupiny C,
 • prax min. 3 roky,
 • skúsenosť s prácami na verejnom osvetlení výhodou.
 • spoľahlivosť, flexibilita, zodpovednosť, dôslednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • Pravidelná údržba a oprava elektrotechnických a ostatných zariadení verejného osvetlenia vo vonkajšom prostredí a vo výškach a zabezpečovanie ich plnej funkčnosti.
 • Vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu.
 • Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na motorovom podvozku.
 • Montáž, demontáž a zapojenie vianočného a príležitostného osvetlenia a jeho údržba a oprava.
 • Vytyčovanie sietí verejného osvetlenia a vyhľadávanie káblových porúch v teréne.
 • Operatívne riešenie vzniknutých problémov na rozvádzačoch a iných elektrotechnických zariadeniach.
 • Vedenie a pravidelná aktualizácia prevádzkových denníkov.
 • Navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia, rozvádzačov, hlavných a vedľajších vypínačov a výstražných tabuliek.
 • Pripájanie, zapájanie a odpájanie zásuviek, rozvádzačov, vypínačov, prípojok, ističov, poistiek, transformátorov a iných elektrických zariadení.
 • Dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 • Znalosť používania elektrikárskych nástrojov a prístrojov.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 850 €/mesiac brutto, osobné ohodnotenie maximálne do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 26.08.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.