Oznamy mesta

Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Magentis

Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Magentis 2.0 LX, výkon motora – 100kW,  druh paliva – benzín, farba – biela, ročník – 2004, stav tachometra – cca 150 000 km, stav vozidla – nutná generálna oprava motora, nápravy, prevodovky,  minimálna cena  500 €. Písomné ponuky na kúpu treba podať osobne do podateľne alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom: „predaj – Kia Magentis – neotvárať“ do 04.10.2021 do 9.hod.  Kontakt: mobil +421 905 223 110,  email: jozef.bela@zilina.sk.

Galéria