Oznamy mesta

Materská škola, Nám. Janka Borodáča6, 010 08 Žilina, hľadá do školskej kuchyne kuchárku

Organizácia
Materská škola, Nám. J. Borodáča 6, 010 08 Žilina

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené stredné odborné vzdelanie alebo stredoškolské bez maturity v odbore kuchár (ak nie je vyučený v odbore kuchár, je potrebné mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v školskej jedálni -RÚVZ)
  • samostatnosť
  • zodpovednosť
  • pracovitosť
  • morálnu bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Voľné pracovné miesto od 07.04.2021

Kontakt: 041/5253496 mail:msborodacaza@msborodacaza.sk