Oznamy mesta

Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6 oznamuje voľné pracovné miest – Vedúca školskej jedálne pre MŠ

Organizácia
Materská škola, Nám. J. Borodáča 6, 010 08 Žilina

Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6, 01008 Žilina

S nástupom od 01.11.2021 hľadá pracovnú silu na pozíciu – Vedúca školskej jedálne pre MŠ

Rozsah úväzku: 0,54

Požadovaná kvalifikácia:

  • úplne stredné odborné vzdelanie v odbore spoločné stravovanie, alebo
  • úplne stredné odborné vzdelanie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
  • výhodou je prax v odbore
  • znalosť práce s PC

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní, príp. praxi,
  • súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zdravotný preukaz
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností