Oznamy mesta

Materská škola, Jarná oznamuje voľné pracovné miesto – UPRATOVAČKA

Organizácia
Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina

predmetne miesto je už obsadené

Pracovná pozíciaUPRATOVAČKA – zástup PN

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástupu1.10.2021

Základné požiadavky :

  • zdravotná spôsobilosť,
  • osobnostné predpoklady.

Ďalšie informácie na : msjarnaza@msjarnaza.sk ,0948106982

Žiadosť spolu s vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : msjarnaza@msjarnaza.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina,  alebo osobne riaditeľke školy.