Oznamy mesta

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Organizácia
Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na dlhodobý zástup :

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Termín nástupu : pondelok 10.05.2021

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z . z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky :

  • znalosť práce s PC,(Word, Excel, internet),
  • flexibilita, kreativita,
  • zodpovednosť,
  • kladný vzťah k deťom,
  • bezúhonnosť,

Stručná charakteristika:
výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, učiteľ  pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť písomnou formou

Do štvrtka 06.05. 2021 na adresu:
Materská škola
Dedinská 1/1
010 01  Žilina

alebo na e-mail : ms.strazov@gmail.com

Ďalšie informácie na:

0911 444 557

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.