Oznamy mesta

Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Mesto  Žilina vo vzťahu k predaju osobného motorového vozidla AUDI A8 Long zverejňuje nasledovné informácie:

  • predmet prevodu: osobné motorové vozidlo AUDI A8 Long 3.0 TDI V6, r.v. 2015, VIN: WAUZZZ4H2FN035701,
  • právny titul: kúpna zmluva č. 183/2021 (zverejnená na www stránke mesta),
  • prevod vlastníctva: 19.5.2021,nadobúdateľ: Ing. Ján Čabala, Gen. Svobodu 2770, Snina.