Oznamy mesta

Mesto Žilina znamuje voľné pracovné miesto – údržbár (skrátený – polovičný pracovný úväzok)

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – údržbár (skrátený – polovičný pracovný úväzok)

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie,
 • manuálne zručnosti, znalosť základných údržbárskych prác,
 • prax vítaná,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • údržbárske práce pre potreby zariadení sociálnych služieb v správe odboru sociálneho a bytového,

Čo ponúkame:

 • 350 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 30% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (spolu 455 €/mesiac brutto po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2021
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 08.08.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.