Oznamy mesta

Výpis z denníka udalosti

Organizácia
Mestská polícia Žilina

DECEMBER 2020

50. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 261

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 189

09.12.2020

14:55 hod. Na hliadku MP sa nakontaktoval maloletý chlapec, ktorý uviedol, že sa stratil počas prechádzky so svojou matkou na ul. Nanterská. Hliadkou MP zistený trvalý pobyt maloletého, kde si ho pred vchodom  prevzala jeho matka.

10.12.2020

20:10 hod.  Oznamovateľka nahlásila svojho otca, ktorý sa nachádza v jej byte, pričom ju fyzicky a vulgárne napáda. Po príchode hliadky MP sa v uvedenom byte nachádzala oznamovateľka spolu s otcom a svojou sestrou, medzi ktorými došlo k bližšie nešpecifikovanému rodinnému sporu. Situácia bola hliadkou MP na mieste upokojená, k zraneniam na mieste nedošlo. Oznamovateľka bola poučená o možnostiach prípadného ďalšieho riešenia udalosti.