Oznamy mesta

Predaj – osobný automobil Citroen Berlingo 1,4

Predmet predaja: Základná škola, Martinská 20, Žilina odpredá osobný automobil Citroen Berlingo 1,4, výkon motora 55 kW, farba červená, ročník 2004, stav tachometra 152 666 km a zostatková cena 1 874,- €. Písomné ponuky na kúpu vozidla treba doručiť osobne do kancelárie školy alebo poštou na adresu: Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina s heslom „Odpredaj Citroen Berlingo 1,4 – neotvárať“ v lehote do 14.12.2018 do 12.00 hod.

Kontakt: 041/525 27 74, Mgr. Beáta Veselská, zrs@zsmartinska.sk

 

Galéria