Osoby

MC

Mária Chovanová

Denné centrum Trnové, Ovocinárska 277/33, Žilina
AL

Mgr. Augustín Lonc

Denné centrum – Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina
ZM

Ing. Zuzana Miháliková

Denné centrum – Strážov, Dedinská 1, 010 01 Žilina
ZP

Ing. Zuzana Paulenová

Denné centrum ,,Solinky“ pre seniorov, Borová 8110/45, Žilina
JP

Jana Práznovská

Denné centrum ,,Solinky“ pre rodičov s deťmi, Borová 8110/43, Žilina
DR

Dagmar Riboňová

Denné centrum A. Kmeťa 38, 010 01 Žilina

Mária Žideková

Denné centrum Dlhá 1, 010 09 Žilina - Bytčica