Osoby

ĽH

Ľubica Hajduková

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, Žilina
MJ

Mária Jánošíková

Vedúca zariadení jedálni
SR

Mgr. Silvia Repkovská

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, Žilina

Mgr. Adela Štaffenová

Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina

Michaela Žideková

Informácie k úhradám stravy