Osoby

MB
DB

Ing. Darina Bobáňová

RC

Ing. arch. Rudolf Chodelka

riaditeľ Útvaru hlavného architekta
RC

Mgr. Renáta Chudjáková

MD
MD
ID
RD

JUDr. Roman Dolejší, , LL.M.

vedúci stavebného úradu
EF
VG
VH

Ing. Veronika Hantáková, PhD.

vedúca oddelenia
JH
MJ

Ing. Monika Jankovská

Manažér SO pre IROP
AM
GM

JUDr. Gabriela Marčanová

vedúca oddelenia
VM

Mgr. Veronika Minichová

VM

Mgr. Vladimír Miškovčík, PhD.

hovorca mesta
MM

Ing. Mária Mládenková

ZM

Ing. Zuzana Mráziková

JO

JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M.

vedúca odboru
AP

Mgr. Andrea Páchniková

Manažér SO pre IROP
KP
Súažp

Stavebný úrad a životné prostredie

AR

Ing. arch. Alena Rihalová

AR

Ing. Anabela Riljaková

Ing. Andrea Šarlayová

vedúca oddelenia
IS

Bc. Ivana Stillerová

vedúca oddelenia
ZS

Zuzana Súlovcová

klientske centrum
KT

PhDr. Katarína Tomášová

vedúca oddelenia organizačného
AV

Ing. Andrea Valenčíková

PV

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci odboru
EV