Osoby

EB

PaedDr. Emília Becová

vedúca oddelenia
MB
DB

Ing. Darina Bobáňová

LB

Ing. Lucia Bolibruchová

RC

Ing. arch. Rudolf Chodelka

riaditeľ Útvaru hlavného architekta
RC

Mgr. Renáta Chudjáková

Bc. Andrea Čierňavová

Ing. Dominika Čierňavová

MD
RD

JUDr. Roman Dolejší, , LL.M.

vedúci stavebného úradu
ZD
EF
VG
RH

Ing. Róbert Hájka

vedúci oddelenia
VH

Ing. Veronika Hantáková, PhD.

vedúca oddelenia
VH

Ing. Veronika Harvánková

JH
GM

JUDr. Gabriela Marčanová

vedúca oddelenia
VM

Mgr. Veronika Minichová

MM

Ing. Mária Mládenková

ZM

Ing. Zuzana Mráziková

JO

JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M.

vedúca odboru
AP

Mgr. Andrea Páchniková

Manažér SO pre IROP
KP
Súažp

Stavebný úrad a životné prostredie

AR

Ing. arch. Alena Rihalová

AR

Ing. Anabela Riljaková

Ing. Andrea Šarlayová

vedúca oddelenia
IS

Bc. Ivana Stillerová

vedúca oddelenia
KT

PhDr. Katarína Tomášová

vedúca oddelenia organizačného
BV

Ing. Barbora Vallušová

asistentka primátora
PV

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci odboru
VV