Osoby

AD

Mgr. Anna Dišeková

Terénna sociálna pracovníčka (Kancelária terénneho sociálneho pracovníka – Košická 8392/2A, 010 01 Žilina)
ĽK

Mgr. Ľuboslava Kanošová

Terénna sociálna pracovníčka (Komunitné centrum „HÁJIK“, Korzo 8435/35, 010 15 Žilina)
IK

Mgr. Ivana Klučková

Terénna sociálna pracovníčka (Komunitné centrum „HÁJIK“, Korzo 8435/35, 010 15 Žilina)
LM

Mgr. Lucia Mičiaková

Terénna sociálna pracovníčka (Kancelária terénneho sociálneho pracovníka – Košická 8392/2A, 010 01 Žilina)
LST

Mgr. Lenka Serafin Triznová

Terénna sociálna pracovníčka (Komunitné centrum „Na predmestí“, Bratislavská 8612, 010 01 Žilina)
DZ

Mgr. Dominika Zambová

Terénna sociálna pracovníčka (Komunitné centrum „Na predmestí“, Bratislavská 8612, 010 01 Žilina)