Osoby

JB

JUDr. Janka Balogová

vedúca oddelenia prevencie, životného prostredia a správy MP
OB

ml. inšp. Otto Bašťovanský

referát priestupkov
MB

ml. inšp. Marcela Benická

referát prevencie
PC

Petra Cabadová

referát správy rozpočtu a účtovníctva
MD

Ing. Milena Dávidová

úsek mzdovej učtárne a systematizácie
JH

kom. PhDr. Janka Hrošovská

vedúca vnútorného a organizačného oddelenia
PJ

vrch. inšp. Mgr. Peter Juríček

veliteľ Okrsku Mestských častí 1
MK

ml. inšp. Ing. Miroslav Karak

referát priestupkov
DK

vrch. inšp. Dušan Kelemen

veliteľ Okrsku Hájik
MK

Martin Kováč

referát hospodárskej správy
MM

pol. radca. Mgr. Martin Matejko

zástupca náčelníka
PM

vrch. pol. radca. Peter Mišejka

náčelník
MP

vrch. inšp. Martin Pekný

veliteľ Okrsku Mesto – centrum
PR

vrch. inšp. Peter Rodziňák

veliteľ Okrsku Mestských častí 2.
MS

kom. Martin Sasák

vedúci oddelenia vzdelávania a osobitných činnosti
MS

ml. inšp. Bc. Martina Suchánková

referát prevencie
MT

ml. inšp. Ing. Mária Talapková

referát priestupkov
MT

kom. Miloš Tomašec

veliteľ Okrsku Vlčince a okrsku Solinky
ZT

ml. inšp. Zuzana Turčanová

referát správy finančného majetku
LZ

vrch. inšp. Mgr. Ladislav Zemánek

veliteľ Okrsku Hliny