Osoby

OB

ml. inšp. Otto Bašťovanský

referát priestupkov
MB
MB

ml. inšp. Marcela Benická

referát prevencie
DB

Ing. Darina Bobáňová

JC

Janka Capková

referát správy rozpočtu a účtovníctva
RC

Ing. arch. Rudolf Chodelka

riaditeľ Útvaru hlavného architekta
MC

Mária Chovanová

RC

Mgr. Renáta Chudjáková

MD

Ing. Milena Dávidová

úsek mzdovej učtárne a systematizácie
MD
MD
AD

Mgr. Anna Dišeková

Kancelária terénneho sociálneho pracovníka
RD

JUDr. Roman Dolejší, , LL.M.

vedúci stavebného úradu
EF
VG
ĽH

Ľubica Hajduková

VH

Ing. Veronika Hantáková

vedúca oddelenia životného prostredia
VH

Ing. Veronika Hantáková, PhD.

vedúca oddelenia
JH

kom. PhDr. Janka Hrošovská

vedúca vnútorného a organizačného oddelenia
AH

Ing. Alžbeta Hrudková

PH

ml. inšp. Ing. Peter Hucko

referát informatiky a mestského kamerového systému
MJ

Ing. Monika Jankovská

Manažér SO pre IROP
MJ

Mária Jánošíková

Vedúca zariadení
PJ

vrch. inšp. Mgr. Peter Juríček

veliteľ Okrsku Mestských častí 1
ĽK

Mgr. Ľuboslava Kanošová

MK

ml. inšp. Ing. Miroslav Karak

referát priestupkov
DK

vrch. inšp. Dušan Kelemen

veliteľ Okrsku Hájik
IK

Mgr. Ivana Klučková

MK

Ing. Michaela Kolenkášová

asistentka
MK

Martin Kováč

referát hospodárskej správy
AL

Mgr. Augustín Lonc

MM

ml. inšp. Maria Makuková

referát priestupkov
AM
GM

JUDr. Gabriela Marčanová

vedúca oddelenia
MM

pol. radca. Mgr. Martin Matejko

zástupca náčelníka
LM

Mgr. Lucia Mičiaková

ZM

Ing. Zuzana Miháliková

VM

Mgr. Veronika Minichová

PM

vrch. pol. radca. Peter Mišejka

náčelník
VM

Mgr. Vladimír Miškovčík, PhD.

hovorca mesta
MM

Ing. Mária Mládenková

JO

JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M.

vedúca odboru
AP

Mgr. Andrea Páchniková

Manažér SO pre IROP
ZP
MP

vrch. inšp. Martin Pekný

veliteľ Okrsku Mesto – centrum
KP
Súažp

Stavebný úrad a životné prostredie

SR

Mgr. Silvia Repkovská

DR

Dagmar Riboňová

AR

Ing. arch. Alena Rihalová

AR

Ing. Anabela Riljaková

PR

vrch. inšp. Peter Rodziňák

veliteľ Okrsku Mestských častí 2.

Ing. Andrea Šarlayová

vedúca oddelenia
MS

kom. Martin Sasák

veliteľ oddelenia vzdelávania a osobitných činností

Mgr. Adela Štaffenová

IS

Bc. Ivana Stillerová

vedúca oddelenia
MS

ml. inšp. Bc. Martina Suchánková

referát prevencie
ZS

Zuzana Súlovcová

klientske centrum
MT

kom. Miloš Tomašec

veliteľ Okrsku Vlčince a okrsku Solinky
KT

PhDr. Katarína Tomášová

vedúca oddelenia organizačného
LT

Mgr. Lenka Triznová

Terénna sociálna pracovníčka
MT

kom. PaedDr. Mgr. Milan Turčan

vedúci oddelenia prevencie, životného prostredia a správy MP
ZT

ml. inšp. Zuzana Turčanová

referát správy finančného majetku
AV

Ing. Andrea Valenčíková

KV

Ing. arch. Katarína Valičková

PV

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci odboru
RV

RNDr. Radoslav Vozárik

vedúci oddelenia
EV
DZ

Mgr. Dominika Zambová

LZ

vrch. inšp. Mgr. Ladislav Zemánek

veliteľ Okrsku Hliny

Michaela Žideková

Informácie k úhradám