Osoby

JB

JUDr. Janka Balogová

vedúca oddelenia prevencie, životného prostredia a správy MP
OB

ml. inšp. Otto Bašťovanský

referát priestupkov
EB

PaedDr. Emília Becová

vedúca oddelenia
MB
MB

ml. inšp. Marcela Benická

referát prevencie
DB

Ing. Darina Bobáňová

LB

Ing. Lucia Bolibruchová

PC

Petra Cabadová

referát správy rozpočtu a účtovníctva
RC

Ing. arch. Rudolf Chodelka

riaditeľ Útvaru hlavného architekta
MC

Mária Chovanová

Denné centrum Trnové, Ovocinárska 277/33, Žilina
RC

Mgr. Renáta Chudjáková

Ing. Dominika Čierňavová

Bc. Andrea Čierňavová

MD

Ing. Milena Dávidová

úsek mzdovej učtárne a systematizácie
MD
AD

Mgr. Anna Dišeková

Terénna sociálna pracovníčka (Kancelária terénneho sociálneho pracovníka – Košická 8392/2A, 010 01 Žilina)
RD

JUDr. Roman Dolejší, , LL.M.

vedúci stavebného úradu
ZD
EF
VG
ĽH

Ľubica Hajduková

ĽH

Ľubica Hajduková

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, Žilina
RH

Ing. Róbert Hájka

vedúci oddelenia
VH

Ing. Veronika Hantáková, PhD.

vedúca oddelenia
VH

Ing. Veronika Harvánková

JH
JH

kom. PhDr. Janka Hrošovská

vedúca vnútorného a organizačného oddelenia
MJ

Mária Jánošíková

Vedúca zariadení jedálni
PJ

vrch. inšp. Mgr. Peter Juríček

veliteľ Okrsku Mestských častí 1
ĽK

Mgr. Ľuboslava Kanošová

Terénna sociálna pracovníčka (Komunitné centrum „HÁJIK“, Korzo 8435/35, 010 15 Žilina)
MK

ml. inšp. Ing. Miroslav Karak

referát priestupkov
DK

vrch. inšp. Dušan Kelemen

veliteľ Okrsku Hájik
IK

Mgr. Ivana Klučková

Terénna sociálna pracovníčka (Komunitné centrum „HÁJIK“, Korzo 8435/35, 010 15 Žilina)
MK

Martin Kováč

referát hospodárskej správy
AL

Mgr. Augustín Lonc

Denné centrum – Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina
GM

JUDr. Gabriela Marčanová

vedúca oddelenia
MM

pol. radca. Mgr. Martin Matejko

zástupca náčelníka
LM

Mgr. Lucia Mičiaková

Terénna sociálna pracovníčka (Kancelária terénneho sociálneho pracovníka – Košická 8392/2A, 010 01 Žilina)
ZM

Ing. Zuzana Miháliková

Denné centrum – Strážov, Dedinská 1, 010 01 Žilina
VM

Mgr. Veronika Minichová

PM

vrch. pol. radca. Peter Mišejka

náčelník
MM

Ing. Mária Mládenková

ZM

Ing. Zuzana Mráziková

JO

JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M.

vedúca odboru
AP

Mgr. Andrea Páchniková

Manažér SO pre IROP
ZP

Ing. Zuzana Paulenová

Denné centrum ,,Solinky“ pre seniorov, Borová 8110/45, Žilina
MP

vrch. inšp. Martin Pekný

veliteľ Okrsku Mesto – centrum
KP
JP

Jana Práznovská

Denné centrum ,,Solinky“ pre rodičov s deťmi, Borová 8110/43, Žilina
Súažp

Stavebný úrad a životné prostredie

SR

Mgr. Silvia Repkovská

SR

Mgr. Silvia Repkovská

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, Žilina
DR

Dagmar Riboňová

Denné centrum A. Kmeťa 38, 010 01 Žilina
AR

Ing. arch. Alena Rihalová

AR

Ing. Anabela Riljaková

PR

vrch. inšp. Peter Rodziňák

veliteľ Okrsku Mestských častí 2.

Ing. Andrea Šarlayová

vedúca oddelenia
MS

kom. Martin Sasák

vedúci oddelenia vzdelávania a osobitných činnosti

Mgr. Adela Štaffenová

Mgr. Adela Štaffenová

Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina
IS

Bc. Ivana Stillerová

vedúca oddelenia
MS

ml. inšp. Bc. Martina Suchánková

referát prevencie
MT

ml. inšp. Ing. Mária Talapková

referát priestupkov
MT

kom. Miloš Tomašec

veliteľ Okrsku Vlčince a okrsku Solinky
KT

PhDr. Katarína Tomášová

vedúca oddelenia organizačného
LST

Mgr. Lenka Serafin Triznová

Terénna sociálna pracovníčka (Komunitné centrum „Na predmestí“, Bratislavská 8612, 010 01 Žilina)
ZT

ml. inšp. Zuzana Turčanová

referát správy finančného majetku
BV

Ing. Barbora Vallušová

asistentka primátora
PV

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci odboru
VV
DZ

Mgr. Dominika Zambová

Terénna sociálna pracovníčka (Komunitné centrum „Na predmestí“, Bratislavská 8612, 010 01 Žilina)
LZ

vrch. inšp. Mgr. Ladislav Zemánek

veliteľ Okrsku Hliny

Mária Žideková

Denné centrum Dlhá 1, 010 09 Žilina - Bytčica

Michaela Žideková

Informácie k úhradám stravy