Organizácie

Zmysel života, n.o.

Rok vzniku: 2010

IČO: 45 732 230

Oblasť pôsobenia: Sociálna oblasť, voľnočasové aktivity, edukácia ľudí pomocou psov.

Kľúčové slová: Terapia, aktivity, edukácia s asistenciou psov.

Poslanie: Naším cieľom je pomáhať všade tam, kde je to potrebné. Pomocou psíkov sa venujeme ľuďom so všetkými typmi handicapov, ale tak isto aj zážitkovému vzdelávaniu zdravých ľudí (detí, študentov). Pomáhame všetkým bez rozdielu a ponúkame naše srdcia na štyroch labkách.

Pravidelné aktivity: Výkon terapie, aktivít s asistenciou psov v zariadeniach rôzneho typu. Edukácia a voľnočasové aktivity detí v MŠ, ZŠ, VŠ a CVČ. Prednášky pre jednotlivcov a organizácie. Propagácia na akciách rôznych typu.