Organizácie

Žilinský jaskyniarsky klub

Rok vzniku: 2009

IČO: 42 067 545

Oblasť pôsobenia: kultúra, príroda, voľnočasové aktivity, šport

Kľúčové slová: jaskyne, speleológia, príroda, kultúra, Žilina

Poslanie: Žilinský jaskyniarsky klub je združenie záujemcov o jaskyniarstvo speleológiu, turistiku, ochranu kultúrnych a prírodných pamiatok. Klub pôsobí v Žilinskom regióne.

Pravidelné aktivity: Stretnutia vždy po dohode, všetko na www.jaskyniari.sk