Organizácie

Žilinské Venuše, občianske združenie

Rok vzniku: 2000

IČO: 37 802 488

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť

Kľúčové slová: rakovina prsníka; klub žien; onkologická pomoc

Poslanie: Pomáhame ženám s diagnózou rakovina prsníka pred, počas a po skončení onkologickej liečby pri návrate do bežného života. Pre ženy, ktoré stoja pred onkologickou liečbou máme zriadenú poradenskú pomoc pod názvom „Úschovňa Žilinských Venuší“ v areáli NsP Žilina.

Pravidelné aktivity: 1 x v mesiaci pravidelné stretnutia členiek s osvetovou tematikou, besedy s lekármi, 1 x ročne stretnutie žien s týmto ochorením z celého Slovenska pod názvom „Deň pokory a vďaky“