Organizácie

Žilinské komunikácie, a. s.

Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť, Vysokoškolákov 2, 010 08  Žilina

Majetkový podiel: 19,64%

IČO: 31590250

http://www.zilikom.sk/

Ďalšie informácie a ukazovatele:

https://registeruz.sk

https://finstat.sk

Oznamy organizácie

Prílohy na stiahnutie