Organizácie

Žilina Invest, s. r. o.

Žilina Invest, s.r.o. Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

Majetkový podiel: 51%

IČO: 36416754

http://www.zilinainvest.sk/

Spoločník Výška obchodného podielu
Mesto Žilina 51%
Obec Nededza 14%
Obec Teplička nad Váhom 13%
Obec Gbeľany 12%
Obec Mojš 10%

Konatelia: Ing. Miloš Martinka, JUDr. Peter Vachan

Členovia dozornej rady: Ing. Peter Janíček, Mgr. Marián Cesnek, Ing. Peter Bagin, Mgr. Martin Dikoš

Ďalšie informácie a ukazovatele:

https://registeruz.sk

https://finstat.sk

 

Prílohy na stiahnutie