ŽILBYT, s. r. o.

ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 29, 010 08  Žilina

Majetkový podiel: 100%

IČO: 46723994

https://www.zilbyt.sk/

Konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Pollák

Dozorná rada: Ing. Ľubomír Bechný, JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M., MUDr. Rastislav Johanes, PhD., Mgr. Lukáš Milan, Beáta Badibangová

Ďalšie informácie a ukazovatele:

https://registeruz.sk

https://finstat.sk

Prílohy na stiahnutie