Organizácie

Združenie taoistického Tai Chi

Rok vzniku: 1998

IČO: 36 140 147

Oblasť pôsobenia: šport

Kľúčové slová: taoistické Tai Chi

Poslanie: Naše združenie je organizácia dobrovoľníkov, ktorej ciele sú: 1. sprístupniť taoistické Tai Chi všetkým, ktorí ho chcú spoznať, 2. propagovať zdravotné účinky taoistického Tai Chi, 3. rozvíjať kultúrnu výmenu, 4. pomáhať druhým.

Pravidelné aktivity: Dvakrát do roka (jar, jeseň) otvárame v našich pobočkách v SR nové skupiny pre začiatočníkov a ponúkame možnosť učiť sa zostavu taoistického Tai Chi.