Organizácie

Združenie saleziánov spolupracovníkov

Rok vzniku: 1990

IČO: 68 13 93

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, vzdelávanie a výchova

Kľúčové slová: preventívny systém, rodina, zdravé hodnoty

Poslanie: Naším poslaním je kresťanská výchova mladých ľudí k zdravým hodnotám a vzťahom k druhým ľuďom a spoločnosti. Aktivity: animovanie pravidelne sa stretávajúcich mládežníckych skupín a záujmových krúžkov v žilinských farnostiach (Solinky, Hliny), organizovanie voľnočasových aktivít (tábory, turnaje, plesy)

Pravidelné aktivity: katarínsky mládežnícky ples (koniec novembra), detský karneval (február), krížová cesta (štvrtok pred Veľkou nocou), spolupráca s farnosťami na príprave a realizácii letných táborov