Organizácie

Združenie rómskych detí a mládeže, o.z.

Kľúčové slová: Integrácia Rómov

Poslanie: Pozdvihnutie Rómov na základe vytvárania kultúrnych, sociálnych, vzdelávacích a osvetový programov.

Pravidelné aktivity: Denné stretávanie s Rómami, kázanie Božieho slova, veľké významné kultúrne podujatia.