Organizácie

Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, integrácia ľudí s postihnutím do spoločnosti

Kľúčové slová: práca v skupinách, integrácia, dobrovoľníci

Poslanie: Integrovať postihnutých ľudí do bežného života. Pomôcť nájsť prácu týmto ľuďom v chránených dielňach. Stretávanie a diskusia s neurológom /Prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc./ a psychológom /PhDr. Daniela Šútorová/. Kultúrne aktivity ľudí postihnutých epilepsiou/guláš, divadlo, výlety/, rekondičné pobyty spojené s prednáškou z oblasti neurológie a relaxáciou

Pravidelné aktivity: 1-dňové výlety, posedenie pri guláši, mikulášske posedenie, stretávanie sa v klube 1. utorok v mesiaci v budove Matice slovenskej, Hollého ul., Žilina