Organizácie

Základná umelecká škola, Gaštanová 8327/56A, Žilina

Rok vzniku: 1959

IČO: 37 813 480

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie vo voľnom čase

Kľúčové slová: Vzdelávanie vo výtvarnom odbore pre deti od 5 do 20 rokov a dospelých.

Poslanie: Základné vzdelávanie vo výtvarnom odbore pre žiakov od 5 do 20 rokov. Ponúkame výučbu výtvarných techník ako je kresba, maľba, grafika, modelovanie a ich kombinácie, ľudové umelecké remeslá, počítačovú grafiku, fotografiu, animácie, dejiny výtvarného umenia. Pripravujeme žiakov na talentové skúšky na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním. Zaškoľujeme aj dospelých záujemcov. Okrem hlavnej budovy na Solinkách pôsobíme aj v elokovaných pracoviskách v ZŠ Rajecké Teplice, ZŠ Martinská, ZŠ s MŠ Zádubnie, MŠ Budatín a Hliny 6.

Pravidelné aktivity: Výstavy prác našich žiakov počas celého roka, vianočná –december, spojená s aukciou keramiky, Ľudové remeslá – v čase fašiang , absolventská – máj – jún, spojená s odovzdávaním cien ocenených žiakov z medzinárodných a celoslovenských výtvarných súťaží, krajinársky kurz – jún – september, BAD – september – október