Organizácie

Základná škola Vendelína Javorku 32

Rok vzniku: 1961

IČO: 37 812 904

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, šport, vzdelávanie

Kľúčové slová: šport, jazyky, počítače, tvorivosť, spolupráca

Poslanie: Poslaním školy je vychovať zdravo-sebavedomého, športovo-zdatného, jazykovo a počítačovo gramotného mladého človeka. Aktivity – mimoškolská činnosť /24 záujmových krúžkov/, deň otvorených dverí pre rodičov, školská akadémia, zapájanie sa do súťaží, zapájanie sa do mestských i medzinárodných projektov.

Pravidelné aktivity: Deň otvorených dverí: krúžky – marec, vyučovanie – november, pre materské školy – január, školská akadémia – máj /každý druhý rok/, záujmová činnosť od septembra do júna popoludní. Zapájanie sa do projektov priebežne: Detský čin roka, Správaj sa normálne, Otvorená škola, Cesta, Jakub v ohrození, Enwin, Dni nádeje, Sokrates, Deň narcisov, …

Oznamy organizácie